İnsan Kaynakları Manifestomuz

Odoo • Görüntü ve Metin

İnsana Bakışımız

İnsanların;

 • Kendi kararlarını kendileri verme

 • Alternatifler arasından seçim yapma

 • Saygı görme ve değer verilme

 • Hata yapma (Aynı hatayı bir kez daha tekrarlamadan)

 • Öğrenme

 • Adil Davranılma

 • Güvenilme

 • Desteklenme

Hakları vardır.

Kurum Kültürü Hedefimiz

“Eğer bir kurum içinde güven duygusu yoksa ve insanların zihinleri sırtlarını sağlama almakla meşgulse, yok olup gidecek olan ilk şey yaratıcılıktır…" 

Tüm personelimizin sahip olmasını hedeflediğimiz değerler; 

 • Özgüven

 • Diğerlerine güven

 • Saygı

 • Dürüstlük

 • Olumluluk

 • İnanç

 • Tutku

 • Yaratıcılık

 • Sahiplenme

 • Açıklık (yeniliğe, iletişime, değişime, fikirlere)

 • Sinerji

 • Fırsatları değerlendirme

 • Kendini gerçekleştirme

 • Dinamizm

Odoo • Metin ve Resim
Odoo • Görüntü ve Metin

Güven Kavramı Tanımımız

Sonuçlar : Söylediklerini yapan ve beklentilerimizi karşılayan insanlar bizim için güvenilir olurlar.


Süreklilik ve İstikrar : Davranışını önceden anlayabileceğimiz, dürüst, ilkeli, erdemli insanlara daha fazla güveniriz. Süreklilik, zaman ve olaylardan bağımsız tutarlılığı içerir.


Empatik İlgi : Karşımızdakilerin bizim duygu ve düşüncelerimizle, istek ve ihtiyaçlarımızla içten ilgilenmesi güven duygumuzu artırır. Aldırmazlık, göz ardı etmek, görmezden gelmek güveni sabote eder.

Dürüstlük Kavramı Tanımımız

Doğru ve yanlışı ayırt edebilmek

Ayırt ettiğimiz doğrultuda kendi aleyhimizde bile olsa hareket etmek

Bunu açıkça söylemek

Odoo • Metin ve Resim
Odoo • Görüntü ve Metin

İnsanların Nasıl Hissetmesini İsteriz

“Her sabah işime giderken yeni bir güne başlamanın heyecanıyla, mutlulukla isteyerek ve keyifle gidiyorum. Bunun nedeni, işimden sonsuz keyif alıyor olmam. 

İş yerimde bana güveniliyor ve özgür olarak çalışıyorum, inisiyatif kullanabiliyorum. Önerilerim ve düşüncelerimi yöneticime rahatlıkla her ortamda iletebiliyorum. Görüşlerim dikkatle dinlenir ve gerekli olanı yapmam için inisiyatif kullanmam desteklenir. Hatalar birer öğrenme fırsatı olarak görülür. Tabii bir kez yapılması koşuluyla. 

İşimle ilgili bazı harcamaları kendim yapabiliyorum. İşimle ve benimle ilgili bir konuda bana danışmadan yöneticim karar almaz. 

Böyle bir işe insan koşa koşa gitmez de ne yapar? İşte ben de onu yapıyorum. Koşa koşa ve güle güle işime gidiyorum…”

Yetki Devrinde Dikkate Alınanlar

 • İnsiyatif Kullanma Eğilimi

 • Yaratıcılık

 • Esneklik

 • Öğrenme isteği

 • Gelişme potansiyeli

 • Hedefleri anlama ve sahip çıkma

 • Sistemi anlama ve sistem düşüncesi

 • Katılımcılık

 • Farklılıkları kabul etme

 • Problem çözme becerisi

 • İleriye dönük düşünme

 • Olumlu düşünme eğilimi

 • Analiz yeteneği

 • Sorumluluk sahibi olma

 • İş birliği ve beraber çalışabilme becerisi

 • İletişim ve ikna becerisi

Odoo • Metin ve Resim
Odoo • Görüntü ve Metin

Heyecan Verici Kariyer Fırsatları

Gelin birlikte öğrenelim, gelişelim ve dünyayı değiştirelim !